vervolg artikel STADSNIEUWS.

Een vrouw die van aanpakken weet

Toen had José van Lieshout er al een hele levenswandel op zitten. Na de lagere meisjesschool van d’n Haajkaant, was zij een van de vijf scholieren die door mochten leren – over andere tijden gesproken. José van Lieshout mocht naar de mulo met als doel later in een kantoorbaan geld verdienen als bijdrage aan het huishouden met acht kinderen en één verdiener. Het was normaal dat kinderen een steentje bijdroegen. Acht jaar deed ze kantoorwerk. In de avonduren volgde ze op de voor heel veel jonge mensen belangrijke avondschool onder het directeurschap van de legendarische Frits Lemmink het gymnasium – met goed gevolg. Met dat diploma op zak studeerde José van Lieshout psychologie aan de Tilburgse Hogeschool, nu Tilburg University;. Ze vond werk als bedrijfspsycholoog bij het GITP (Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie) aan het Wilhelminapark. Daar werkte ze dertig jaar.

Furore aan de Bredaseweg

Een aardig detail in het vervolg van haar levensloop was dat het kantoorgebouw van Het GITP in feite het eerste Boekenschop werd. Na de eerste boeken die over waren gebleven van het Kindervakantiewerk, groeide dat aantal snel totdat niet alleen het eigen schuurtje, maar ook garages van vrienden en bekenden vol boeken werden gestouwd. De boeken werden verkocht op onder meer markten. Het eerste jaar al werd er meer opgehaald dan het Kindervakantiewerk nodig had en werd een eerste goede doel financieel ondersteund. Toen het GITP verhuisde, konden vanuit dat gebouw een jaar lang als een vorm van antikraak boeken worden verkocht. Dat ging zo goed dat een definitief onderkomen noodzakelijk werd. Dit werd gevonden in het pand van de vroegere Paardenbloem aan de Bredaseweg. Na tien jaar moest dat vorig jaar worden verlaten.

Corona voorbij

Vlak voor Kerstmis 2021 kon op een nieuwe stek met de verkoop worden begonnen aan de D. J. Jittastraat, waar een zeer inspannende (Wel eens een doos met boeken getild?) verhuizing van de tienduizenden boeken aan vooraf ging. Vrijwel meteen moest door corona de deur weer op slot, maar sinds een paar weken is dit leed geleden en vinden aanbieders en kopers weer hun weg naar Het Boekenschop, een tweedehandsboekenparadijs dat Tilburg uitstraling geeft.


Terug