Goede doelen


De opbrengst gaat vooral naar goede doelen in de regio.
Op de bladen hieronder zie je de donaties van 2019 tot nu toe.

* Wijkcentrum in de Boomtak Tilburg:
bijdrage voor meubel achter de bar
* Stichting Zingen voor je Leven Tilburg:
bijdrage voor het 5-jarig jubileum 19 okt
*Dag van de Mantelzorg Tilburg:
bijdrage feest 10 nov en opzetten mantelzorglijn
* Stichting Kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood Tilburg:
bijdrage herdenkingsboeken oorlogsslachtoffers 2e wereldoorlog
*Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg:
bijdrage organisatiekosten van Het Vierde Geschenk en Driekoningenintocht
* Vriendschapsbank ContourdeTwen Tilburg:
bijdrage kosten kerstbrunch
* Tilburgs Mannenkoor La Renaissance Tilburg:
bijdrage concert op 16 november 2019
*Een theaterproductie voor het voortgezet onderwijs te Tilburg:
bijdrage toneelvoorstelling  ‘Helga Deen’  (de Tilburgse Anne Frank)


9 van 9