Goede doelen


Wij zijn een Stichting en werken met vrijwilligers.
De opbrengst gaat naar goede doelen vooral in de regio.
Op de bladen hieronder zie je de donaties van de 2e helft 2022 en 2023 tot nu toe.

* Gemengd koor Cantiqua Tilburg:
bijdrage voor een speciaal concert voorjaar
* Stichting Biotuin Tilburg:
bijdrage voor aanschaf nieuwe Desktop PC
* Verbeeten Challenge 2023 Olympia plein Tilburg:
bijdrage organisatie Verbeeten Challenge

Blad 8 van 8