Goede doelen


*Plusklas KBS St. Jozef Rijen:
bijdrage voor de Lego League
* Academie voor Muziekeducatie Fontys Tilburg:
bijdrage afstudeerproject
* Het Wereldpodium Tilburg:
bijdrage voor de online programma’s
* Stichting de NWEStijl@Tilburg:
bijdrage voor stadswandeling  ‘In de Sporen van De Stijl’
* Stichting Broodje Aap & Linke Soep Tilburg:
bijdrage voor het keukenprojectplan
* Stichting Straat Tilburg:
bijdrage voor het boek over de Heikant
* Volkstuinvereniging Reeshof Tilburg:
bijdrage gereedschappen voor algemeen gebruik
* Sounding Bodies Tilburg:
bijdrage project Bach Kliniek Live op de IC
* PC Save Computerhulp Tilburg:
bijdrage professionele EHBO doos
* Tilburgse Voedsel Bank:
bijdrage voor onderstellen voor vries/koelvitrines

8 van 9